Om drönare

Bild tagen med en obemannad luftburen farkost vid Cala Mesquidas Klippor
Drönarfoto på klipporna vid stranden Cala Mesquida, norra Mallorca

Vad menas med drönare?

En drönare är en obemannad luftburen farkost. Drönare kan se olika ut: de kan till exempel vara lika stora som din hand eller större än en bil. De kan ha propellrar, vingar eller både och. De kan vara drivna av elektricitet, bensin eller glida i luften. En obemannad luftburen farkost kan vara utrustad med olika system och sensorer, exempelvis kameror, högtalare och mikrofoner, värmesensorer och gripklor.

Avesify drönarflygning vid Gorg Blau på Mallorca

Vad kan en obemannad luftburen farkost göra?

Det finns många tillverkare av drönare som skapar drönare av oliks slag. Eftersom en obemannad luftburen farkost kan ta många former är drönare användbar för många syften. I dag använder allmänheten drönare främst för nöjes skull. Men många har insett hur användbara drönare är för att fotografera och filma världen från ovan. Därför är det vanligt att filmskapare utnyttjar drönare för att ta sitt skapande till nästa nivå. Du vet säkert att en av drönarnas flitigaste användare är militären, där de är effektiva vid uppdrag som sker på långa avstånd.

Men en obemannad luftburen farkost kan göra nytta inom mycket fler områden än dessa. Polisen har bland annat börjat använda dem för att bekämpa brott. Räddningstjänsten kan använda drönar när man måste lokalisera någon snabbt. När folk behöver mediciner på svårtillgängliga platser är de till stor hjälp för humanitära organisationer.

I den kommersiella sektorn är drönarens potential nästan outnyttjad, men Avesify ligger i framkanten av integrationen av drönare. Boka en drönarflygning med Avesify i dag.

Innehållsförteckning

Vad kan drönare användas till?

 1. Drönares användningsområden
 2. Filmning och fotografering
 3. Fotografering och filmning för mäklare och arkitekter
 4. Kartläggning och utforskning
 5. Inspektion
 6. Jordbruk
 7. Skogsbruk
 8. Besprutning
 9. Övervakning av grödor med obemannad luftburen farkost
 10. Multispektrala kameror, värmekameror, och NIR kameror
 11. Tak- och solpanelsinspektion
 12. Livräddning
 13. Polisen
 14. Brandkåren
 15. Sjukvården
 16. Krishantering
 17. Naturkatastrofer
 18. Humanitära insatser med obemannad luftburen farkost
 19. Drönarleverans

Olika typer av drönare

 1. Vilka regler finns det för drönare?
 2. Vad är skillnaden på UAV och UAS?
 3. Vilka drönartyper finns det?
 4. UAV – Unmanned Aerial Vehicle
 5. USV – Unmanned Surface Vehicle
 6. UUV – Unmanned Underwater Vehicle
 7. UGV – Unmanned Ground Vehicle
 8. Urban Air Mobility (UAM)
 9. U-Space
 10. Drönarens historia

Vilka beståndsdelar kan en obemannad luftburen farkost ha?

 1. GPS (Global Positioning System)
 2. Obstacle avoidance
 3. FPV (First Person View) system
 4. Autonoma funktioner
 5. Fjärrkontrollsystem
 6. Batterier
 7. Sensorer och kameror till drönare
 8. Vanliga kameror (RGB kameror)
 9. Kameror med mycket hög zoom
 10. Värmekameror
 11. Multispektrala kameror
 12. LiDAR sensorer
 13. Ultrasoniska sensorer
 14. Magnetometrar
 15. Gassensorer
 16. Fotogrammetri
 17. Byggnadsinformationsmodellering

Drönartillverkare

 1. Vilka tillverkar drönare?
 2. DJI
 3. Parrot
 4. Yuneec
 5. Autel Robotics
 6. Hubsan
 7. Syma Toys
 8. Skydio
 9. SenseFly
 10. INSITU
 11. UVify
 12. Force1 RC
 13. Fat Shark
 14. AirHogs
 15. Wingtra
 16. Atlas Dynamics
 17. Kespry
 18. Freefly
 19. GoPro
 20. Holy Stone
 21. Aerialtronics
 22. Sky Viper
 23. Cheerson
 24. AguaDrone
 25. UDI RC
 26. Workswell
 27. Intel
 28. Draganfly
 29. Flyability
 30. Action Drone USA
 31. Ambarella
 32. Embention
 33. Delair
 34. EHang
 35. BLADE
 36. TuffWing
 37. SICDRONE
 38. SKYFISH
 39. Percepto
 40. Azur Drones
 41. ParaZero
 42. Impossible Aerospace (nu Vayu aerospace)
 43. JOUAV
 44. Katla Aero
 45. Tillverkare av militära drönare

Drönarförsvar

 1. Airspace Galaxy
 2. DeDrone
 3. SPARROWHAWK by Search Systems
 4. Gryphon Sensors
 5. Teledyne FLIR
 6. MyDefence

Media

 1. The Drone Girl
 2. FAA
 3. Drone Life
 4. Drone DJ
 5. Women & Drones
 6. Drone Industry Insights
 7. Inside Drones
 8. sUAS News

Racing

 1. The Drone Racing League
 2. Multi GP
 3. DR1 Racing
 4. IUDRO (International University Drone Racing Organization)

Försäkringar

 1. SKyWatch.AI
 2. BWI Fly
 3. Thimble
 4. Avion Drone Insurance
 5. DroneInsurance.com
 6. United States Aircraft Insurance Group

Mjukvara

 1. Esri
 2. Pix4D
 3. 3D Robotics
 4. Drone Deploy
 5. AgEagle Aerial Systems
 6. Avision UTM
 7. Drone Harmony
 8. Airmap
 9. PrecisionHawk
 10. PixPro
 11. SLANTRANGE
 12. Maps Made Easy
 13. Datumate
 14. GeoCue Systems

Utbildning

 1. Drone Pilot Ground School
 2. Pilot Institute
 3. DART Drones
 4. Drone U
 5. Drone Launch Academy

Leverantörer

 1. NVIDIA
 2. InvenSense TDK
 3. IXYS Corp
 4. MicroPilot
 5. TransDigm Group

Tjänster

 1. Zipline
 2. Raptor Maps
 3. Bentley Systems
 4. AeroDyne
 5. Terra Drone

Forum

 1. Mavic Pilots – DJI Drone Forum
 2. DroneFlyers
 3. NODE (Network For Drone Enthusiasts)
 4. UAV Coach Community
 5. sUAS Commercial Mapping Pilots

Finansiering

 1. Drone Fund
 2. SkyFund
 3. Starburst
 4. Genius NY

Marknader

 1. DroneBase
 2. DroneUP

Konferenser

 1. InterDrone
 2. Commercial UAV Expo Americas
 3. Energy Drone & Robtics Coalition
 4. Mer information
 5. Kontakta Avesify

Vad kan drönare användas till?

Drönares användningsområden

Filmning och fotografering

Ett av drönares största civila användningsområden är filmning och fotografering. Kamerorna som är utrustade på UAV:s är lika traditionella kameror. Skillnaden är att de kan filma var som helst mellan himmel och jord eftersom de kan flyga: man kan fotografera från hundra meters höjd eller filma medan man flyger i hundra kilometer i timmen. En obemannad luftburen farkost kan alltså filma och fotografera subjekt på oändligt många sätt, och därför ger de drönarfotografer frihet att skapa kompositioner som är omöjliga att skapa med vanliga kameror. Därför använder både amatör- och yrkesfilmskapare UAV:s.

Dessutom kräver fotografering med en obemannad luftburen farkost mycket mindre logistik än traditionell flygfotografering: Endast en fjärrpilot. Drönare sänker även kostnaderna för filmning och fotografering från luften eftersom de ersätter flygplan och helikoptrar med piloter. Sammanfattningsvis har drönare revolutionerat film- och fotograferingsindustrin.

Till toppen

Fotografering och filmning för mäklare och arkitekter

Att utnyttja drönarteknologi för att sälja fastigheter är ett smart drag eftersom drönare kan fånga fastigheter från nya vinklar. Därmed är drönare framtidens säljknep.

Filmer, foton och 3d material ger potentiella köpare en attraktiv, spännande bild över fastigheten och omgivningen. Därför flyger mäklare som använder drönare förbi konkurrenterna.

Arkitekter kan också ha stor nytta av drönarteknologi. Tidigare använde man satellitbilder med låg skärpa och exakthet för planering av byggen. En obemannad luftburen farkost fångar platsens alla vinklar med hög skärpa och exakthet, till skillnad från satellitbilder, så att planeringen går smidigare och slutresultatet blir bättre.

Till toppen

Kartläggning och utforskning

Innan drönarteknologins ankomst förlitade sig myndigheter och organisationer, inom exempelvis telekommunikation, teknologi, avfallshantering, försäkring, jordbruk, konstruktion, kartläggning och gruvdrift, på dyr och ineffektiv fotografering med flygplan för kartläggningsuppdrag.

I dag är drönare det överlägsna verktyget för att samla högkvalitativ data från luften effektivt och snabbt. Dessutom kan en obemannad luftburen farkost skapa kartor och rundturer i 360 grader live.

Till toppen

Inspektion

Underhållning är inte drönares enda användningsområde, de kan även filma och fotografera för andra syften, exempelvis att inspektera egendomar och infrastruktur. Med drönare inspekterar man snabbt, enkelt, effektivt, och från alla vinklar.

Att inspektera infrastruktur kan vara dyrt och farligt. Men med en obemannad luftburen farkost kan inspektionsteam stanna på marken och utföra inspektioner från drönarens kontrollenhet. Dessutom kan man med hjälp av en obemannad luftburen farkost automatisera inspektioner och skapa digitala databaser som alltid är tillgängliga.

Till toppen

Jordbruk

Jordbruksindustrin har många utmaningar: bland annat oförutsägbart väder, skadedjur, bevattningsproblem och växtsjukdomar. Dessutom kan konventionella jordbrukslösningar vara komplicerade, tidskrävande, och kräva mycket arbetskraft.

Med en obemannad luftburen farkost får du när som helst stenkoll på dina grödor så att kan sköta om dem på bästa möjliga sätt.

Drönare kan ha sensorer som gör det möjligt för dig att se dina grödor med andra ögon.

Vissa drönare kan dessutom sköta besprutningen åt dig så att du kan odla smartare och mer effektivt.

Till toppen

Skogsbruk

Drönare är användbara i skogsindustrin. Man kan bland annat använda dem för att inspektera skogen, och skaffa information för planering. Drönare är också användbara vid skadekontroller, röjningar, och planteringar. Du kan läsa mer om drönare och skogsbruk här.

Till toppen

Besprutning

Besprutning är ett dyrt och farligt jobb. Att flyga lågt över marken kräver ett dyrt plan. Till skillnad från flyg, kan drönare med spraysystem sänka kostnaderna och öka besprutningens effektivitet. Drönare kan också flyga betydligt närmare växterna och fånga data om deras hälsa, till skillnad från ett flygplan. Det är också ett mycket säkrare och mer etiskt alternativ än att bespruta för hand.

Till toppen

Övervakning av grödor med obemannad luftburen farkost

Att se över grödor från marken eller med helikoptrar blir snabbt dyrt och ger sällan det resultat du vill ha. I stället kan du ha flera drönare i luften samtidigt för att se över grödorna billigare och bättre.

Till toppen

Multispektrala kameror, värmekameror, och NIR kameror

En multispektral bild fångar data inom specifika våglängdsintervall på det elektromagnetiska spektrumet. Man kan separera våglängderna med filter eller instrument som känner av våglängder, inklusive frekvenser som är osynliga för ögat exempelvis infrarött och ultra-violett. Multispektrala bilder kan ge värdefull information som människor annars inte kan se.

Till toppen

Tak- och solpanelsinspektion

I takt med att priset på solenergi sjunker installerar allt fler företag och hushåll solpaneler vilket betyder att det genererar mer grön energi. Eftersom solpaneler sitter utomhus och utsätts för slitage av vädret kan de bli mindre effektiva, behöva repareras eller ersättas vilket kan vara svårt. Men drönare kan enkelt flyga över solpaneler, fånga in data, och hitta problem utan att någon behöver göra jobbet manuellt.

En inspektion kan gå till så här: En obemannad luftburen farkost utrustad med en värmekamera flygs över solpanelerna, automatiskt eller radiostyrt beroende på inspektionens karaktär. Efteråt skickar drönaren data till piloten som lägger märke till eventuella problem. Därefter kan man bestämma exakt vad som behöver åtgärdas utifrån drönarens data. Genom att använda en obemannad luftburen farkost kan solpaneler inspekteras oftare så att problem kan hittas tidigare. Det är billigare att använda drönare jämfört med att inspektera manuellt. Datakvaliteten är bra eftersom drönare kan flyga nära panelerna och hitta exakt var problemen ligger.

Till toppen

Livräddning

Livräddningsuppdrag som brandbekämpning eller SAR-uppdrag (search and rescue uppdrag) är ofta farliga och tidskrävande när varje sekund räknas. Som tur är gör ny drönarteknologi att livräddningsarbeta kan ske snabbare, effektivare, och mer exakt. Med högteknologiska värmekameror kan man hitta människor även i tät vegetation. En obemannad luftburen farkost kan söka av stora områden snabbt. När man använder drönare vid brandbekämpning får man mer access till farliga områden så att brandmän kan planera sitt arbete och se igenom rök. Genom att ta bilder från luften och skapa 3D kartor av land och vattenmassor kan man snabbt få en överblick av ett katastrofområde.

Till toppen

Polisen

Polisen använder UAV:s för många uppdrag. De är ovärderliga för att spana efter potentiella hot. De kan patrullera områden, hålla mål i sikte vid polisjakter, eller för att snabbt få ett par ögon på platts när någon larmat. Drönarutrustade polisstyrkor har många övertag över polisstyrkor som enbart förlitar sig på deras poliser och helikoptrar. UAV:s är snabbare än människor, mindre och tystare än helikoptrar, och kan dessutom ha oändligt många olika sensorer och kameror som underlättar uppdrag. Till exempel kan man fästa en värmekamera på drönaren för att leta efter mål. Kanske är den största fördelen att poliser inte behöver utsättas för onödiga risker om de kontrollerar drönare på avstånd i stället för att själva befinna sig på platts. Du finner mer information polisens drönararbete här.

Till toppen

Brandkåren

UAV:s kan hjälpa till vid brandbekämpning. Det finns bränder av många slag: skogsbränder, bostadshusbränder, bränder i fordon, och industriella bränder är bara några exempel. Varje situation är unik och man behöver hantera dem på olika sätt. Men, det alla eldsvådor har gemensamt är deras destruktionsförmåga och förödelsen de lägger över egendomar, natur, och människor. Brandkåren sätter sig själva i lågornas väg för att rädda andra. En obemannad luftburen farkost kan ta sig dit det är för farligt för människor att vara och kan därför skaffa underlag för att brandkåren ska förstå situationen och fatta rätt livsavgörande beslut. Du kan läsa mer om brandkårens drönararbete här.

Till toppen

Sjukvården

Drönare är användbara i många medicinska nödfall. När ett hjärta stannar behövs det en hjärtstartare för att få igång det igen. Dock är det inte säkert att man har tillgång till hjärtstartare när de behövs. Om olyckan kommer när man är ute i skogen, vandrar på fjället, eller bor på en svårtillgänglig platts kan en obemannad luftburen farkost transportera hjärtstartare och annan nödutrustning till en snabbare än en ambulans eller ett räddningsteam hinner dit. Här är en länk till Sveriges radios inslag om drönare i sjukvården.

Till toppen

Krishantering

För att rädda liv i krissituationer krävs rätt information, och informationen måste komma snabbt eftersom varje minut räknas. Har det, till exempel, skett ett utsläpp av radioaktiva ämnen så kan en obemannad luftburen farkost skickas in för att mäta strålningshalten. UAV:s kan vara till hjälp på många sätt i krissituationer, de kan bland annat skapa digitala kopior av olycksplatser som är användbara för planering av insatser. Här är en länk till Sveriges radios inslag om drönares användning för krishantering.

Till toppen

Naturkatastrofer

Jordbävningar, orkaner, extremt regn, torka, och tsunamis: Naturens krafter kan vara förödande. Att bedöma läget, hitta utsatta, skicka ut information när vanliga kommunikationsvägar är ur funktion, och sända mat och hjälpmedel, är uppgifter som passar drönare.

Till toppen

Humanitära insatser med obemannad luftburen farkost

Drönare kan även användas vid icke-akuta humanitära situationer, exempelvis för att transportera nödvändigheter till krigsdrabbade områden eller medicin till avlägsna fattiga byar. Unicef använder till exempel drönare för att nå ut till dem som behöver hjälp. Du kan läsa om Unicefs arbete här.

Till toppen

Drönarleverans

Att leverera saker snabbt och till svårtillgängliga platser är ofta svårt. Men, med drönare blir det enklare. Därför är leveranser en drönartjänst som blir allt vanligare.

Till toppen

Olika typer av drönare

Vilka regler gäller när man flyger en obemannad luftburen farkost?

Flygsäkerhet är viktigt när drönare blir fler och fler. Därför arbetar EU kontinuerligt med att ta fram regelverk för drönare.

Till toppen

Vad är skillnaden på UAV och UAS?

Inom drönarbranschen använder man de engelska förkortningarna ”UAV” och ”UAS” flitigt. UAV står för Unmanned Aerial Veichle, eller obemannat luftfartyg på svenska. UAS står för Unmanned Aerial System, eller obemannat luftfartygssystem på svenska.

Obemannade luftfartyg är ”alla luftfartyg som flygs eller har konstruerats för att fungera självständigt eller fjärrstyras utan pilot ombord.” (EU 2019/945)

Orden ”drönare” och ”obemannat luftfartyg” är synonymer. En drönare och ett obemannat lyftfartygssystem är däremot inte samma sak.

Ett obemannat luftfartygssystem inkluderar det obemannade luftfartyget men även utrustningen som är nödvändig för att kontrollera det på distans. Denna utrustning inkluderar till exempel ”instrument, utrustning, mekanismer, apparatur, tillhörigheter, programvara eller tillbehör som är nödvändiga för säker drift av obemannade luftfartyg som inte är delar och som inte medförs ombord på det obemannade luftfartyget.” (EU 2019/945)

Ett obemannat luftfartygsystem består ofta av tre delar: drönaren, en enhet för fjärrstyrning av drönaren, och ett system som sammanlänkar dem, exempelvis satelliter.

Till toppen

Urban Air Mobility (UAM)

Ny teknologi som exempelvis elektrifiering och ny kommunikationsteknik har banat vägen för en ny typ av infrastruktur. Vägarna som bilar färdas på sätter fasta rutter som begränsar och koncentrerar trafiken i städer, medan Luftburna farkoster inte begränsas av vägar och kan flyga den snabbaste vägen från startplatsen till destinationen. Det är mycket effektivare att bygga hus på höjden än att breda ut dem över stora ytor. Likaså är det mer effektivt att organisera gäller transportinfrastrukturen på höjden. Luftrummen över städers transportpotential är nästan outnyttjad. Urban Air mobility kan innebära både transporter av människor och saker på medium-långa avstånd. Många ser potentialen i ”flygande bilar” som kan transportera människor inom städer och mellan städer. Sjuktransporter som behöver gå fort kan till exempel ske med dessa. Mindre drönare kan transportera varor mellan exempelvis försäljare och kunder.

Det finns däremot en del utmaningar som måste tas an för att urban air mobility ska komma igång på riktigt. För det första måste man göra UAV:s mycket säkra både för de som färdas i dem och för folk på marken. För det andra måste ljudnivån hållas låg så att farkosterna inte stör. Det måste också finnas infrastruktur där farkosterna kan landa och lyfta. För att hantera dessa utmaningar har intressenter i drönarindustrin samlats i flera drönarprojekt, till exempel CORUSXUAM och SafirMED.

Till toppen

U-Space

U-Space är ett samlingsnamn för olika digitala tjänster som möjliggör säker integration av drönare i samhället, till exempel vädertjänster, utdelning av flygtillstånd, kommunikation, och rutt-planering för drönare.

Till toppen

Hur kan en obemannad luftburen farkost se ut?

Precis som det finns olika typer av bemannade luftfarkoster kan obemannade luftfarkoster varierar i storlek, utseende, samt funktion.

Drönare är indelade i två kategorier baserat på hur de flyger: drönare med vingar och drönare med propellrar. Det finns även drönare som kombinerar både propellrar och vingar. En obemannad luftburen farkost som flyger med vingar kan också ha propellrar, men dessa för drönaren framåt, inte uppåt (tänk på skillnaden mellan ett propellerflygplan och en helikopter).

Drönare skiljer sig även åt i hur de lyfter och landar. Det är vanligt att en obemannad luftburen farkost med propellrar lyfter och landar vertikalt, likt helikoptrar. På engelska heter detta vertical take off and landing (VTOL). Det finns även bevingade drönare som lyfter genom att en människa kastar upp dem, som ett pappersflygplan. Dessa lyft- och landningsalternativ är praktiskt eftersom det inte kräver en lång landningsbana eller en separat enhet för att få UAV:n luftburen. En obemannad luftburen farkost som kombinerar vingar och propellrar kan lyfta vertikalt och sedan övergå till att flyga som flygplan.

Ytterligare exempel på lyftmetoder är bevingade obemannade luftfartyg som kan lyfta med hjälp av anordningar som skjuter upp dem i luften. Då placeras drönaren ofta på en diagonal räls som accelererar så att den får den nödvändiga lyftkraften.

En obemannad luftburen farkost kan landa på många kreativa sätt: till exempel i stora nät eller falla till marken under fallskärmar skyddade med uppblåsbara kuddar.

Till toppen

UAV – Unmanned Aerial Vehicle

Förkortningen ”UAV” står för Unmanned Aerial Vehicle eller obemannad luftfarkost på svenska.

Till toppen

USV – Unmanned Surface Vehicle

Förkortningen ”USV” står för Unmanned Surface Vehicle eller obemannad vattenfarkost på svenska. En obemannad vattenfarkost är således en farkost utan besättning som färdas på vattenytan. Unmanned Surface Vehicles är, på grund av namnet, lätt att förväxla med både Unmanned Ground Vehicles (som färdas på land) och Unmanned Underwater Vehicles (som färdas under vattenytan, inte på den).

Som många andra drönartyper kan obemannade vattenfarkoster vara till nytta för många saker, bland annat för forskning, transport och olika militära syften.

USVs kan styras med varierande grad av autonomi, från fjärrstyrning till full autonomi. Många av dagens obemannade vattenfarkoster liknar vanliga båtar, men allt fler specialbyggda USVs är under utveckling.

Till toppen

UUV – Unmanned Underwater Vehicle

Förkortningen UUV står för Unmanned Underwater Vehicle eller obemannad undervattensfarkost på svenska. Obemannade undervattensfarkoster är således maskiner som kan färdas under vattenytan för att uträtta olika uppdrag utan att en besättning är ombord.

UUV:s har en mängd olika applikationsområden. Man kan använda dem för marin forskning, att kartlägga havsbotten, räddning av ubåtsbesättning, att oskadliggöra minor och inspektera och underhålla saker under vattnet, exempelvis båtar och dammar. Obemannade undervattensfarkoster är även viktiga vid utforskning av haven, exempelvis för att hitta Titanics vrak.

Det finns flera typer av UUV:s. De är indelade i två kategorier beroende på hur de är styrda: Fjärrstyrda undervattensfarkoster och autonoma undervattensfarkoster. En pilot behöver kontrollera fjärrstyrda undervattensfarkoster på håll. Däremot kan autonoma undervattensfarkoster kan utföra uppdrag helt på egen hand.

Till toppen

UGV – Unmanned Ground Vehicle

Förkortningen ”UGV” står för Unmanned Ground Vehicle eller obemannat markfordon på svenska.

Obemannade markfordon är den landbaserade motsvarigheten till obemannade luftfarkoster, obemannade undervattensfarkoster, och obemannade vattenfarkoster. När det är svårt, farligt, eller onödigt för en människa att göra något kan en UGV hoppa in. De används flitigt särskilt inom militären, men även i det övriga samhället. Bilar som delvis är självkörande är till exempel vanliga på vägarna i dag.

Till toppen

Olika militära drönare

Användningen av drönare har nog kommit längst inom militären. De använder drönare för att bland annat spana, leverera, attackera, träna och mycket mer.

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk

Global Hawk är en enorm drönare designad för att flyga på hög höjd och spana. Drönaren utvecklades av det amerikanska företaget Northrop Grumman år 1994. Den används till exempel för att spana och samla värdefull information till USAs militär. Global Hawk kan skanna så mycket som 100 000 kvadratkilometer per dag, det vill säga ungefär en yta lika stor som hela Island. Drönaren är 14 meter lång, väger 1,4 ton och har ett vingspann på 40 meter.

Northrop Grumman MQ-4C Triton

MQ-4C Triton är en variant av drönaren RQ-4 Global Hawk som är specialanpassad för den amerikanska flottan.

Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout

Det här er en helikopterliknande UAV som används för att spana och assistera trupper från luften med extra eldkraft.

Northrop Grumman MQ-8C

MQ-8C är en obemannad helikopter som är användbar för att spana, attackera och assistera andra militära styrkor. Från utsidan ser MQ-8C ut som en vanlig helikopter eftersom den är baserad på helikoptermodellen Bell 407, med skillnaden att MQ-8C är helt grå. Att kunna landa och lyfta helt själv är en av drönarens stora fördelar.

Northrop Grumman X47-A

Hangarfartyg är en svår miljö för obemannade luftfartyg att drivas på, och därför ställer den höga tekniska krav på drönarna som används av den amerikanska flottan. Drönarna måste bland annat vara anpassade efter den starka elektromagnetiska störningen som finns runtom hangarfartyg och stå emot saltvatten från havet. X-47A var en prototypdrönare som Northrop Grumman byggde för att anpassa drönare bättre till flottan. X-47A är en tidigare modell av X-47B.

Northrop Grumman X-47B

X47-B är en demonstrationsdrönare designad för hangarfartyg som tillverkades av det amerikanska företaget Northrop Grumman. När de två drönarna byggdes använde den amerikanska flottan dem för att forska om och utveckla deras UAS teknologi. Vidare är X47-B drönarna drivna av jet-motorer, styrs semi-autonomt, och deras vingar smälter samman med deras kroppar. Dessutom kan den tanka i luften.

Drönaren flög för första gången år 2011, och därefter har de två demonstrationsdrönarna genomfört många lyckade tester. År 2014 meddelade den amerikanska flottan att de hade lyckats med integrationen av X47-B bredvid bemannade flygplan, och testen kunde därför slutföras år 2015.

Drönarens historia

Storbritannien utvecklade den första drönaren under första världskriget.

Till toppen

Vilka beståndsdelar kan en obemannad luftburen farkost ha?

GPS (Global Positioning System)

Drönare använder GPS, eller Global Positioning System som förkortningen står för, för att navigera luftrumet. GPS-teknologi gör så att drönaren känner av var den befinner sig, sin höjd, och sin hastighet, vilket är en förutsättning för att den ska kunna utföra uppdrag.

Till toppen

Obstacle avoidance

Kameror, LiDAR och ultrasoniska sensorer (se förklaringar längre ned på sidan) kan hjälpa drönare att undvika hinder och justera deras rutter så att de inte kraschar. På grund av obstacle-avoidance-teknologi är drönaruppdrag mycket säkrare.

Till toppen

FPV (First Person View) system

Fjärrpiloter vill se objekten de flyger vid så bra som möjligt för att underlätta flygningar. Vad kan då vara bättre än att bli ett med drönaren och se världen från drönarens vinkel med FPV-system? Drönaren skickar livevideon från drönarens kamera till fjärrkontrollen så att fjärrpiloten ser allt som drönaren ser. Upplevelsen kan levandegöras ännu mer om videon skickas till ett par VR-glasögon som fjärrpiloten har på sig. Utan det här hade man inte kunnat använda drönare för exempelvis flygfotografering.

Till toppen

Autonoma funktioner

Många drönare kan utföra specifika manövrar helt autonomt. Vissa drönare kan till exempel följa objekt, cirkulera objekt, flyga till förutbestämda platser och hitta tillbaka till platsen där de lyfte utan hjälp av fjärrpiloter.

Till toppen

Fjärrkontrollsystem

Fjärrkontrollen är den apparat som fjärrpiloten använder för att styra drönaren på distans genom signaler som skickas mellan fjärrkontrollen och drönaren. De kan se olika ut: De kan till exempel likna TV-spelkonsoller, joysticks eller finnas digitalt på smartphones. Med avancerade fjärrkontrollsystem kan flera drönare kontrolleras med samma fjärrkontroll eller flera fjärrpiloter kontrollera en drönare.

Till toppen

Batterier

Batterier är inte den enda kraftkällan för drönare, men den är den absolut vanligaste, särskilt i mindre drönare. Tekniken i batterier har utvecklats mycket den senaste tiden. Detta har gjort dem mer kompakta och därmed lättare att fästa på drönare. Att förstå hur drönares batterier fungerar är viktigt för att en fjärrpilot ska kunna maximera tiden i luften.

Till toppen

Sensorer och kameror till drönare

Vanliga kameror (RGB kameror)

RGB kameror är den vanligaste typen av kameror som används på drönare. De fångar in synligt ljus precis som en traditionell kamera, och de kan användas för flygfotografering och filmning, samt för kartläggning och utforskning.

Till toppen

Kameror med mycket hög zoom

Optiska zoom-kameror kan användas för att fånga detaljer från mycket långa avstånd. Deras brännvidd kan justeras för zooma in och ut utan att förändra bildens kvalitet. Vissa drönare använder däremot kameror med digital zoom, vilket ofta försämrar bildkvaliteten. Optiska zoom-kameror med mycket hög zoom är mycket versatila och kan användas för en mängd olika syften, bland annat för att inspektera objekt från långa avstånd, skapa häpnadsväckande bilder och filmer, samt för livräddning.

Till toppen

Värmekameror

Värmekameror fångar värme i stället för synligt ljus. De används för till exempel livräddning, att inspektera infrastruktur, och att hålla koll på vilda djur. Eftersom värmekameror kan känna av värmeskillnader som är så små som en tiondels Celsius är de också otroligt värdefulla verktyg för att hitta problem så som läckage.

Till toppen

Multispektrala kameror

Multispektrala kameror fångar ljus i flera våglängder: synligt ljus, ljus som är på gränsen till infrarött, och infrarött ljus. De appliceras ofta inom jordbruket där de kan användas för så kallad ”precision agriculture”, det vill säga att mäta varje plantas hälsa, fuktnivå, och andra viktiga värden.

Till toppen

LiDAR sensorer

LiDAR är en förkortning för Light Detection and Ranging. Dessa sensorer använder laserstrålar för att mäta avstånd och skapa kartor över omgivningen i 3D. LiDAR sensorer har många applikationsområden, men de används särskilt mycket för att kartlägga terräng och att inspektera infrastruktur.

Till toppen

Ultrasoniska sensorer

Vanligtvis använder drönare GPS signaler för att navigera och undvika hinder. GPS är däremot inte alltid tillgängligt, och därför är ultrasoniska sensorer användbara. Ultrasoniska sensorer skickar ut ljudvågor i höga frekvenser för att mäta avstånd och på så vis undvika hinder.

Till toppen

Magnetometrar

Magnetometrar mäter jordens magnetiska fält och kan användas i drönare för att orientera dem och räkna ut deras riktningar. De kan även användas inom jordbruket för att upptäcka magnetiska skillnader i marken.

Till toppen

Gassensorer

Gassensorer kan upptäcka och mäta olika gaser, exempelvis metan, koldioxid, och ozon. De är användbara för att mäta luftkvalitet, undersöka klimatet och upptäcka föroreningar eller gasläckor.

Till toppen

Fotogrammetri

Fotogrammetri är att mäta objekts fysiska dimensioner och egenskaper med hjälp av fotografier. Man tar bilder på ett objekt från olika vinklar och avstånd och använder sedan speciella datorprogram som analyserar bilderna och skapar en tredimensionell modell eller karta över objektet. Fotogrammetri är ett mycket värdefullt verktyg, särskilt vid kartläggning, konstruktion, och arkitektur, som bara är några applikationsområden för fotogrammetri med drönare. Fotogrammetri kan även användas inom film- och Tv-spelsindustrin för att skapa realistiska tredimensionella modeller av miljöer och karaktärer.

Till toppen

Byggnadsinformationsmodellering

Building information monitoring (byggnadsinformationsmodellering på svenska), eller BIM som det oftast förkortas till, innebär att man skapar en digital representation av infrastruktur eller en byggnad. Med BIM-teknologi kan arkitekter, ingenjörer, och byggnadsarbetare skapa och använda virtuella modeller av deras projekt med all relevant data och information om projektet. Fotogrammetri är en komponent av en BIM modell, men BIM innehåller också andra typer av data som är viktiga för projekten utöver den tredimensionella modellen. Drönare är det absolut effektivaste sättet att samla in högkvalitativa bilder på infrastruktur och byggnader från olika vinklar som kan användas i BIM modeller. Drönare gör arbetet mycket effektivare och snabbare än tidigare metoder för att skapa BIM modeller.

Till toppen

Drönartillverkare

Vilka tillverkar obemannade luftburna farkoster?

Vilka som tillverkar drönare skiljer sig åt beroende på om det är civila drönare eller militära drönare.

Till toppen

DJI

Den största tillverkaren av civila drönare är det kinesiska företaget DJI (Da Jiang Innovations). DJI producerar propellerdrivna obemannade luftburna farkoster. Deras drönare har slagit igenom stort på marknaden, eftersom de är populära för att fotografera och filma med. Sedan det kinesiska drönarföretaget grundades år 2006 av Frank Wang har det växt till att utgöra 60% av drönarmarknaden. De fortsätter att växa eftersom de förbättrar sina produkter konstant. DJI har flera produktserier för olika behov, exempelvis deras minsta drönare DJI Mini som är liten, kompakt och transportvänlig. Därför är den perfekt när man reser. Den stora drönaren DJI Inspire kan däremot utrustas med avancerad kamerautrustning och användas vid professionella filmproduktioner. DJIs första drönarserie var serien Phantom.

Till toppen

Parrot

En annan stor drönartillverkare är företaget Parrot. Parrot har två drönarserier: Anafi Ai och Anafi USA. Parrots drönare är designade för kommersiella sammanhang, men de fungerar utmärkt även för hobbyister.

Till toppen

Yuneec

Företaget Yuneec startade på drönarmarkanden genom att bygga en obemannad luftburen farkost med vingar. Efteråt har de börjat fokusera på propellerdrönare i stället. Yuneec producerar stora drönare med 6 till 8 propellrar, till skillnad från de 4 propellrar som är vanligast. Deras drönare används främst i professionella sammanhang, exempelvis fotografering, inspektion, och brandbekämpning.

Till toppen

Autel Robotics

Autel Robotics är ett företag inom UAV industrin som växer snabbt. Det grundades år 2012. Företagets drönare är lika DJIs drönare. Därför är Autel Robotics en direkt konkurrent till DJI. Trots att Autel Robotics inte har släppt särskillt många drönare har EVO serien blivit väldigt populär.

Till toppen

Hubsan

Hubsan är ett populärt drönarföretag som speciellt tillverkar billigare leksaksdrönare. Följaktligen är deras drönare av sämre kvalitet jämfört med andra drönartillverkare på den här listan, men de är perfekta för dem som vill ha en obemannad luftburen farkost med bra kamera och lång flygtid för det låga priset. Några av deras drönare är till exempel Hubsan H109S X4 Pro, Hubsan X4 H107D+, och Hubsan H501S.

Till toppen

Syma Toys

Syma Toys är ytterligare ett väletablerat företag som tillverkar Radiostyrda leksaker av olika typer. I över tio år har Suma Toys kommit på innovationer som gör flygning både lättare och roligare för nybörjare och barn.

Till toppen

Skydio

Det framgångsrika drönarföretaget Skydio grundades av Abe Bachrach och Adam Bry 2014. Båda grundarna är erfarna ingenjörer som bidrog till Googles Wing projekt. På grund av deras tekniska kunskap har företaget blivit väldigt framgångsrik. Skydios mål är att bygga autonoma drönare, vilket man kan se tydligt i deras produkter. Deras första drönare var Model R1, men deras mest framgångsrika drönare var Skydio 2. Vidare var Skydio den första amerikanska drönartillverkaren som värderades till en miljard dollar.

Till toppen

SenseFly

SenseFly producerar kvalitetsdrönare speciellt tillverkade för kartläggning av stora områden, exempelvis de bevingade drönarna i deras eBee serie. SenseFlys drönare kan flyga runt 90 minuter. SenseFly ägdes tidigare av Parrot men ägs nu av företaget AGEagle.

Till toppen

INSITU

INSITU är en subdivision av flygplanstillverkaren Boeing som tillverkar obemannade luftburna farkoster. Drönarna som INSITU tillverkar är kraftfulla och används därför ofta i militära sammanhang. De har flera olika drönare, exempelvis den gasdrivna ScanEagle som har en flygtid på 18 timmar.

Till toppen

UVify

För allmänheten är UVify ett relativt okänt drönarföretag, men inom drönarracing är UVify välkänt på grund av deras prisbelönta Draco serie. Draco-drönarna är små och lätta vilket gör dem otroligt snabba. De har dessutom en flygtid på 7 minuter, vilket är mycket bra för racingdrönare.

Till toppen

Force1 RC

Forece1 RC tillverkar drönare och andra radiostyrda saker. Trots att deras drönare är billiga har de fortfarande bra kameror och byggkvalitet. Därför är de perfekta som en första obemannad luftburen farkost. En av de bästa Force1 RC drönarna är Blue Jay. Den har en 720p kamera och up till 10 minuters flygtid.

Till toppen

Fat Shark

Om du gillar FPV och drönarracing känner du troligtvis till Fat Shark och deras produkter. Fat Shark tillverkar inga drönare, men de tillverkar olika typer av FPV accessoarer, exempelvis headsets och kameror.

Till toppen

AirHogs

AirHog är en ledande producent av leksaksdrönare. Deras drönare är bara avsedda för lek. De har därför inga kameror eller avancerade funktioner och är inte av lika bra kvalitet som drönare från andra företag. De drönare som AirHog säljer är ofta gjorda av skummaterial och finns med olika teman, exempelvis Star Trek, Batman, och Star Wars. Perfekt för barn!

Till toppen

Wingtra

Wingtra är en innovativ tillverkare av obemannade luftburna farkoster specialiserade för GIS, mineralbrytning, jordbruk, och konstruktion. Bevingade drönare är optimala för att inspektera stora områden eftersom de har lång flygtid, men de kräver stora utrymmen för att lyfta och landa. En obemannad luftburen farkost med propellrar, å andra sidan, kan lyfta vertikalt men har ofta kortare flygtid. Därför har Wingtra skapat drönare som kombinerar vingar med VTOL (vertical take of and landing) vilket gör att de kan flyga lika effektivt som andra bevingade drönare utan att kräva ett stort utrymme för att lyfta och landa.

Till toppen

Atlas Dynamics

Atlas Dynamics tillverkar drönare och produkter som kan användas med drönare för att underlätta uppdrag. Exempelvis drönaren AtlasPro som är en avancerad drönare för räddningsuppdrag, jordbruk, och inspektion. Den kan flyga upp till 32 minuter och dessutom står emot vind bra. AtlasNEST är som en hangar för drönare. Den kan ladda drönare och skicka iväg dem på olika typer av uppdrag helt automatiskt. På så sätt kan drönare samla in data utan någon input från en fjärrpilot. AtlasRelay är en produkt som ökar AtlasPros räckvidd även utom synhåll för fjärrpiloten. Atlas Dynamics producerar även många typer av sensorer och accessoarer för drönare.

Till toppen

Kespry

Kespry tillhandahåller drönarlösningar till sektorer som till exempel försäkring, konstruktion, och mineralbrytning. Ytterligare har Kespry ett AI system som kan hjälpa drönaroperatörer att använda data som drönare fångar bättre. Deras system kan integreras med drönare från andra företag, exempelvis DJI.

Till toppen

Freefly

Freefly tillverkar drönare, gimbals, och kameror för filmproduktion. Alta 6, Alata 8 och Alta 8 Pro, samt Alta X ingår i Freeflys drönarkatalog. Alta X, deras senaste drönare, kan flyga upp till 50 minuter per batteri och har en vikt på 35 Kg. Tillsammans med Freeflys avancerade gimbals och kameror kan de skapa komplexa videokompositioner som inte är möjliga med vanliga drönare. Freefly är ett företag för professionella filmskapare.

Till toppen

GoPro

GoPro är en ledande tillverkare av kameror, gimbals, och andra accessoarer för actionfotografering. Drönaren Karma tillverkades av dem förut, men den lades ned på grund av tekniska komplikationer. GoPro producerar dock en mängd accessoarer som kan användas tillsammans med andra drönare.

Till toppen

Holy Stone

Holy Stone tillverkar många sorters drönare, från leksaksdrönare som är perfekta för utomhusbruk till lågbudgetdrönare för professionell användning. De har drönare som är perfekta för nybörjare som aldrig har flugit drönare tidigare.

Till toppen

Aerialtronics

Aerialtronics drönare och drönaraccessoarer är speciellt gjorda för räddningsarbete, inspektion, och jordbruk. De lanserade drönaren Altura Zenith som är en av de mest allsidiga drönarna i den kommersiella drönarvärlden. Eftersom den har 40 minuters flygtid, lång räckvidd, och möjligheten att sätta på olika sorters nyttolast är Altura Zenith användbar för många syften. Till exempel kan den utrustas med Aerialtronics Pensar maskin som kan känna igen objekt och registreringsnummer på fordon. Den har även en multispektral kamera som förbättrar datainsamling.

Till toppen

Sky Viper

Sky Viper producerar nybörjardrönare för racing, fotografering och filmning, samt drönarakrobatik. De populäraste drönarna som Sky Viper har är: Journey GPS drone, Scout Video Drone, Furry Stunt Drone och Dash Nano Drone.

Till toppen

Cheerson

Cheerson är ett kinesiskt drönarföretag som grundades 2003, långt innan drönare blev populära bland allmänheten. De var först med att sälja leksaks-quadkoptrar. Sedan 2003 har deras teknologi utvecklats. I dag säljer Cheerson GPS drönare och FPV drönare. Cheerson är även känt för att sälja några av marknadens minsta drönare: CX20 serien, CX35 drönaren, och CX-OF drönaren.

Till toppen

AguaDrone

AguaDrone skiljer sig från andra drönartillverkare eftersom deras drönare kan användas för att fiska. Med ett sonar-system kan deras drönare hitta fiskar och skicka bilder till din telefon via WiFi. De kan också lyfta och landa på vatten och kameran är vattentät så att man kan hitta och filma fisk utan att skada sin utrustning. AguaDrone har dessutom förmågan att locka fisk med bete.

Till toppen

UDI RC

Om man letar efter en obemannad luftburen farkost som är billig, är drönare från UDI RC det självklara alternativ. UDI RC tillverkar en mängs olika radiostyrda produkter, exempelvis båtar, drönare, och bilar. Deras drönare är ganska stora på grund av deras unika propellerdesign, men de är några av de billigaste drönarna man kan hitta.

Till toppen

Workswell

Workswell är ett Europeiskt företag som gör sensorer för drönare, exempelvis deras WIRIS Pro, en värmekamera som Workswell har designat för att kunna fästas på kompatibla drönare. Kameran samlar in data i olika våglängder, och den är användbar vid jordbruk, inspektion av gasledningar, och även för andra industriella syften. Den kan även omprogrammeras för att utföra specifika uppdrag.

Till toppen

Intel

Intel är en av de största producenterna av halvledare i hela världen. Företaget skapade x86 mikroprocessorn som finns i nästan alla moderna datorer. De har också utvecklat teknologi som används i drönare: de har skapat system för att göra ljusshower med drönare, exempelvis ljusshowen under OS i Tokyo.

Till toppen

Draganfly

Draganfly är ytterligare ett företag som har lyckats skapa sin egen nisch i drönarbranschen. Företaget har över 30 års erfarenhet av att bygga hård- och mjukvaror som kan användas i olika sektorer, från militären till sjukvården. Ett av deras projekt var att skapa en obemannad luftburen farkost som kunde känna av personers kroppsliga värden, exempelvis temperatur. Dessa var särskilt användbara under COVID-19 pandemin. Deras drönare är kraftfulla nog att utrustas med andra avancerade sensorer och kameror, och de kan även frakta gods till svårtillgängliga plattser.

Till toppen

Flyability

Flyability är stolta över att tillverka marknadens mest tåliga drönare. Till skillnad från andra drönare som använder enkla propellerskydd för att förhindra kollisionsskador eller inte har något skydd alls, har alla Flyability drönare en skyddande struktur runt hela drönaren. Tillsammans med deras avancerade nyttolaster kan dessa drönare fånga data från trånga och svårtillgängliga utrymmen, exempelvis inuti rör. Deras produkter inkluderar drönaren Elios, räckviddsutvidgare, och olika mjukvaror att använda med drönaren.

Till toppen

Action Drone USA

Action Drone USA är en tillverkare av drönare för industriella och statliga uppdrag. En av deras drönarmodeller är AD-VW1, en bevingad obemannad luftburen farkost med VTOL kapacitet, 50 minuters flygtid, en räckvidd på 200 Km, samt möjligheten att lyfta upp till 2 Kg last. Ytterligare en drönarmodell är AD-H, en versatil sexpropellersdrönare som kan lasta upp till 7 Kg. Action Drone USA samarbetar dessutom nära med FAA, USAs luftfartsverk, för att utveckla olika drönarlösningar.

Till toppen

Ambarella

Ambarella tillverkar inte drönare, Ambarella tillverkar drönaraccessoarer som förbättrar drönares egenskaper och anpassar dem för specifika uppdrag. De tillverkar bland annat 3D stabilisatorer, HDR processorer, obstacle avoidance system, och spårningssystem.

Till toppen

Embention

Det spanska drönarföretaget Embention fokuserar på att tackla humanitära utmaningar med hjälp av drönare. De deltar i flera projekt, bland annat ett som sker i Etiopien och kallas ”Drones Against Tsetse”. I projektet använder Embention drönare för att introducera sterila tsetse flugor till infesterade områden vilket minskar spridningen av flugorna. De deltar även i en mängd andra projekt för att expandera drönares användningsområden.

Till toppen

Delair

Företaget Delair växer snabbt. En av deras mest populära drönarserier är UX11 serien som innehåller drönare med vingar som till exempel kan användas för kartläggning och datainsamling. Delair har även skapat en drönare som drivs med väte i stället för batterier, Hydrone.

Till toppen

EHang

Om man vill ha en innblick i frammtiden kan man titta på företaget EHang. EHang var ett av de första företagen som tillverkade en autonom luftburen farkost som kan transportera människor, EHang 216 AAV. Den här drönaren kan alltså transportera människor utan en pilot. Utöver det tillverkar de också minder drönare som Falcon B serien som kan användas av stater och företag. De har även tillverkat en drönare som kan bekämpa bränder, EHang 216F.

Till toppen

BLADE

Blade är ytterligare en tillverkare av drönare som är känd för nybörjardrönare och drönare för piloter med måttlig erfarenhet. Drönartillverkaren har utvecklat teknologin SAFE (Sensor Assisted Flight Envelope) som gör deras drönare enkla att flyga eftersom SAFE teknologin garanterar stabilitet trotts drönarnas låga vikter. Blade tillverkar både billiga drönare och mer avancerade drönare som kan utrustas med GoPro.

Till toppen

TuffWing

Det relativt lilla företaget TuffWing tillverkar FPV racing drönare och PPK tillbehör till DJI drönaren fantom, ett tillbehör som förbättrar drönares GPS. Tidigare Tillverkade TuffWing en UAV för kartläggning. Produktionen lades ned, men den går fortfarande att få tag på hos återförsäljare.

Till toppen

SICDRONE

Tillverkare måste ofta kompromissa mellan manövreringsförmåga, och storlek och lastkapacitet, men inte SICDRONE. Deras drönare har en mekanism som gör att man kan justera propellrarna på sätt som ökar drönarnas lyftkraft och hastighet, trots att de är stora och har hög lastkapacitet. Det här gör dem användbara för både militära och kommersiella syften.

Till toppen

SKYFISH

För att inspektera torn, gasledningar, turbiner, och broar är de drönare som SKYFISH har utmärkta eftersom de är stora och kraftfulla med deras många propellrar, och de kan flyga up till 60 minuter på ett batteri. De kommer med högkvalitetskameror från Sony, men de kan även utrustas med uppdragsspecifik nyttolast. Dessutom ger SKYFISH möjligheten att planera flygningar i förväg genom att markera ”Waypoints”. SKYMIND är SKYFISHs fantastiska flygkontrollssystem. Det hanterar automatisk lyftning och landning och gör att drönarna kan undvika hinder.

Till toppen

Percepto

Percepto har drönarlösningar som inkluderar drönare samt dockingstationer till drönare. Deras autonoma produkter hjälper till att fånga data vid bland annat hamnar, terminaler, och kraftverk. Percepto tillverkar även UGV:er, landbaserade obemannade maskiner för inspektion.

Till toppen

Azur Drones

Azur Drones är ytterligare en ledande drönartillverkare som nischat in sig på säkerhet. De står bakom systemet SKEYETECH, ett helt och hållet automatiskt drönarsystem för övervakning. Dessa drönare kan lyfta, skanna, och landa själva med hjälp av AI. Deras system kan även kombineras och integreras med andra säkerhetssystem. Liksom Perceptos drönare, kommer Azure Drones drönare med dockingstationer som kan ladda drönarna och skicka iväg dem på uppdrag.

Till toppen

ParaZero

ParaZero gör drönare säkra för både piloter och människor i omgivningen. De bygger drönartillbehör som kan användas i nödfall, till exempel om en drönare skulle störta. De har flera lösningar som gör att drönare inte orsakar skador. Tillexempel genom att stänga av drönarens motorer, skicka ut varningsljud för att varna människor på marken när drönaren faller. Ytterligare lösningar är fallskärmar för drönare och en ”Black-box” som ger information om vad som orsakat felet i drönaren.

Till toppen

Impossible Aerospace (nu Vayu aerospace)

Vayu Aerospace, som tidigare hette Impossible Aerospace, är ett nytänkande företag. Vayu Aerospaces grundades av Spencer Gore, en tidigare ingenjör som arbetade med batterier på Tesla. Det är därför inte konstigt att deras drönare har väldigt lång flygtid, minst 90 minuter per laddning. Därför är de också användbara vid räddningsuppdrag och polisarbete.

Till toppen

JOUAV

JOUAV här är ett innovativt kinesiskt drönarföretag. Drönarföretaget forskar och utvecklar teknologier för att förbättra industriella och kommersiella drönare. De är ledande i utvecklingen av VTOL teknologi och är särskilt kända för deras VTOL drönarserie CW. Dessutom utvecklade de världens första drönare med en väteenergicell, DJ25, tillsammans med företaget Doosan. Den här imponerande drönaren kan flyga mer än fem timmar samt färdas så långt som 500 Km på bara en flygning.

Till toppen

Katla Aero

Katla Aero är ett lovande Svenskt drönarföretag som grundades av bröderna Gustav Wiberg, Erik Wiberg, och Magnus Wiberg, samt Josef Wirsen och Gustav Borgefalk. Katlas vision är att skapa en mer hållbar värld genom att realisera potentialen inom elektrisk luftfart. Deras drönare är otroligt väldesignade och dessutom några av världens snabbaste. Detta har Katla Aero uppnått trots att företaget är mycket litet i jämförelse med andra drönarproducenter. Katla har två produkter: Katla 3, som är tillgänglig i dag, samt Katla 7, som beräknas vara marknadsredo år 2026. Katla Aero demonstrerade Katla 3 under Drönardagen 2022, ett event på Norrköpings flygplats som sponsrades av det Europeiska projektet CORUS-XUAM. Den Europeiska satsningens syfte är att stärka EUs ”luftinfrastruktur” och därmed skapa bättre möjligheter för framtidens urbana lufttrafik. Både Luftfartsverket (LFV) och Transportstyrelsen har rapporterat om Katla Aeros drönardemonstration under Drönardagen.

Till toppen

Tillverkare av militära drönare

Det finns även företag som tillverkar militära drönare, som de enorma företagen Lockheed Martin, Northrop Grumman, och Boeing. De är dem främsta tillverkarna av drönare till den Amerikanska militären. Även Turkiet producerar många militära drönare.

Till toppen

Drönarförsvar

Airspace Galaxy

Airspace Galaxy utvecklar system för detektion av drönare. Dessa system är beroende av radiosignaler för att hitta drönare i ett område och bedöma huruvida drönaren utgör ett hot. Det här görs med AI. Systemen som Airspace Galaxy säljer är användbara för att skydda områden som är sårbara för drönarattacker, exempelvis flygplatser och arenor.

Till toppen

DeDrone

DeDrone erbjuder olika typer av hårdvaror och mjukvaror för att hitta drönare och minska risken för drönarattacker. Dessa inkluderar sensorer, PTZ kameror, radarsystem, och en ”drone defender”. Deras drönarspårare sammanställer data från både DeDrones system och andra sammanlänkade system så att man får en enkel helhetsbild över drönarhot. När DeDrone detekterar en fientlig drönare, kan den oskadliggöras med ”drone defender”, en maskin som bryter kontakten mellan drönaren och fjärrpiloten och tar över kontrollen av drönaren så att den kan landas säkert.

Till toppen

SPARROWHAWK by Search Systems

SPARROWHAWK är en drönare utvecklad av Search Systems. Drönaren kan oskadliggöra andra drönare genom att fånga dem i nät som sedan sjunker till marken säkert med en fallskärm. SPARROWHAWK kan fånga drönare som väger upp till 20 Kg eftersom den använder ett sofistikerat system för att sikta in sig på drönare och öka chanserna att de fångas i nätet.

Till toppen

Gryphon Sensors

Ett annat företag inom drönarförsvar är Gryphon Sensors. När drönare ökar i antal ökar efterfrågan på system som kan upptäcka dem och hindra dem från att orsaka skada. Gryphon Sensors säljer mobila system för att detektera drönare som flyger upp till 10 Km ovan marken, Mobile Skylight. Eftersom Mobile Skylight går att flytta kan den placeras var som helst där det behövs.

Till toppen

Teledyne FLIR

Teledyne FLIR tillverkar innovativa teknologier för att finna hot riktade mot polisen, militären, och industrin. En av deras populäraste drönare är Black Hornet, en extremt liten övervakningsdrönare som militären älskar. Teledyne FLIR bygger även andra typer av drönare, exempelvis Skyranger R70, ION M440, och R800 Skyraider. Dessutom tillverkar de sensorer, marina system, och integrerade försvarslösningar.

Till toppen

MyDefence

MyDefence är ett Danskt företag som tillverkar högteknologiska apparater för att skydda mot fientliga drönare. Apparaterna som MyDefence har skapat inkluderar sensorer som detekterar drönare och så kallade ”jammers” som oskadliggör drönarhot. Inom militären kan de användas för att skydda militära mål, så som soldater, fordon, och baser. De kan även användas av staten för allmänhetens säkerhet och av företag eller personer för att skydda egendomar eller sig själva.

Till toppen

Media

The Drone Girl

The Drone Girl är en informativ drönarblogg grundad av journalisten Sally French. Bloggen är en allt-i-ett-hemsida för drönarnyheter, användningsområden, framtidsvisioner, recensioner, samt instruktioner för drönare. Det är en av de största drönarbloggarna.

Till toppen

FAA

FAA (Federal Aviation Administration) är USAs motsvarighet till Luftfartsverket. Organisationens uppdrag är att skapa regler för alla typer av luftburna fordon, exempelvis flygplan, helikoptrar, och självklart drönare. FAA uppdaterar sina drönarregler ofta för att se till att drönarutvecklingen sker på ett säkert sätt.

Till toppen

Drone Life

Drone Life är en annan utmärkt drönarblogg. På Drone Life hittar du nyheter om drönare. De skapar YouTube videos och spelar också in en podcasts. På Drone Life hittar du information om de senaste drönarna som släppts, framsteg i drönarteknologi, och produktrecensioner.

Till toppen

Drone DJ

Drone DJ är en sida som publicerar nyheter om drönare på ett humorfullt sätt. Även Drone DJ har, som Drone Life, en podcast.

Till toppen

Women & Drones

Women & Drones är ett nätverk av drönarexperter som vill inspirera fler kvinnor att delta i drönarens utveckling. Nätverket driver utbildningsprogram för kvinnor och unga flickor, förespråkar jobb inom drönarbranschen, och delar ut priser till kvinnor som har uppnått saker inom drönarindustrin. Women & Drones erbjuder även drönartjänster till företag.

Till toppen

Drone Industry Insights

Drone Industry Insights, eller Droneii, är en forskningsfirma som gör studier och undersökningar om drönare. Firman undersöker hur drönarbranschen ser ut i dag och vart den är på väg i framtiden. Dessa finns att läsa på deras hemsida, viss är gratis men andra kräver en engångsbetalning eller en prenumeration.

Till toppen

Inside Drones

Inside Drones är en del av Inside plattformen, en stor plattform som publicerar de senaste nyheterna i teknologi-världen. Plattformen släpper nyheter i form av nyhetsbrev, videos, och podcasts, men för att få obegränsad tillgång krävs en prenumeration som kostar cirka 250 kronor per månad.

Till toppen

sUAS News

”For drone drivers, by drone drivers” är sUAS News slogan. Följaktligen är sUAS News en hemsida som skapades av fjärrpiloter för att dela nyheter och tips om drönare. De släpper podcastavsnitt, delar drönarjobb, och har även en egen TV-kanal. Deras mål är att hjälpa fjärrpiloter att dela information och hitta varandra.

Till toppen

Racing

The Drone Racing League

I The Drone Racing League kan skickliga drönarpiloter I USA tävla om att manövrera drönare genom hinderbanor så snabbt som möjligt. Till skillnad från andra tävlingar där deltagarna bygger sina egna drönare tävlar alla i The Drone Racing League med likadana drönare i DRL. Vinnare kan tjäna tusentals kronor och racen sänds på stora TV-kanaler som ESPN, Sky Sports, och NBC.

Till toppen

Multi GP

Multi GP är en annan organisation som organiserar drönarrace i USA, men Multi GP har även tävlingar i Sydafrika, Asien, och Australien. Organisationen gör det möjligt för drönarpiloter att organisera egna drönarrace lokalt. Dessutom hålls ett stort ”huvud race” årligen. Multi GP är mer tillgängligt än The Drone Racing League.

Till toppen

DR1 Racing

DR1 Racing organiserar drönarrace och visar dem på stora sportkanaler. Till skillnad från The Drone Racing League får fjärrpiloter i DR1 Racing bygga sina egna drönare. Ju bättre du bygger ju större chans att du vinner. Här kombineras ingenjörskonst med flygskicklighet.

Till toppen

IUDRO (International University Drone Racing Organization)

IUDRO organiserar drönartävlingar mellan olika universitet på samma sätt som universitet kan tävla i exempelvis fotboll eller basket. Universiteten blir till mötesplatser där entusiastiska fjärrpiloter kan bilda lag, träna tillsammans, och registrera sig i IUDRO för att tävla mot lag från andra universitet, både lokalt och internationellt.

Till toppen

Försäkringar

SKyWatch.AI

SKyWatch är en av de bästa företagen inom drönarförsäkringar på grund av flexibiliteten de erbjuder. Oavsett om du behöver en försäkring för flera år, ett år, några månader, eller bara en flygning, så har SKyWatch en försäkringsplan för dig. Deras per-flygning plan är optimal för piloter som flyger sällan. Det kostar endast 70 kr per flygning. Dock täcker den försäkringen inte lika mycket som företagets andra försäkringar. SKyWatch har dessutom en app där du kan se över dina försäkringar och planera dina flygningar.

Till toppen

BWI Fly

BWI Fly erbjuder försäkringar för ett stort antal luftburna farkoster, inklusive drönare. Deras försäkringar täcker kostnader helt mellan 500 tusen dollar och 25 miljoner dollar och försäkrar mot fysiska skador mellan 800 dollar och 500 tusen dollar. Med BWI Fly kan man också skräddarsy försäkringar för sitt företag.

Till toppen

Thimble

Thimble erbjuder per-flygning-försäkringar istället för månatliga eller årliga försäkringar. Om din drönare behöver en försäkring snabbt kan du få en från Thimble. Thimble skickar omedelbart försäkringsbevis som du kan visa för myndigheter. Dessutom har Thimble en app där du kan hantera dina försäkringar.

Till toppen

Avion Drone Insurance

Avion Drone Insurance tillhandahåller försäkringar till fjärrpiloter som flyger kommersiellt. De har försäkringar som täcker drönare, drönarens last, och skador som sker under flygningen. Sammanfattningsvis, kan man skräddarsy sin försäkring till sina unika behov med Avion Drone Insurance.

Till toppen

DroneInsurance.com

Om du ska flyga drönare i flera länder är DroneInsurance.com ett bra alternativ eftersom de erbjuder försäkringar som täcker de flesta delarna av världen, men undantag för länder med speciella drönarregler. De erbjuder även dagliga eller månatliga försäkringar. Med DroneInsurance.com kan du försäkra din drönare även när den inte är i luften.

Till toppen

United States Aircraft Insurance Group

United States Aircraft Insurance Group, eller USAIG, har speciella försäkringar för kommersiella och statliga drönarpiloter. USAIG erbjuder exempelvis försäkringar vid krig och terroristhot, samt för eventuella markenheter som används för drönares uppdrag. Sedan det grundades år 1928 har USAIG blivit en av de bästa försäkringsbolagen för både bemannade och obemannade luftfarkoster i USA.

Till toppen

Mjukvara

Esri

Esri skapar mjukvaror för att visualisera drönardata. De är en av de ledande aktörerna som skapar mjukvaror för fältmätning och GIS. Esri har byggt programmet ArcGIS, en av de bästa kartläggningsplattformarna för att analysera data från fältet. Med Esris produkter kan man skapa topografiska kartor, TIN-modeller, och andra datarepresentationer. De har även skapat Drone2Map, ett program som gör drönarbilder mer exakta.

Till toppen

Pix4D

Pix4D har gjort några av de bästa fotogrammetri hård- och mjukvarorna som gör det enklare att fånga och analysera data med drönare eller flygplan. Med över 50 000 användare har Pix4D kunder både från den kommersiella och statliga sektorn. Avslutningsvis inkluderar deras produkter kartläggnings och modellerings program, molntjänster, digitala fältmätningsverktyg, med mera.

Till toppen

3D Robotics

3D Robotics började som drönartillverkare. När det inte fungerade skiftade de till att tillverka en mjukvara till drönare, Site Scan. Site Scan kan användas för inspektion, konstruktion, och ingenjörskonst. Det här programmet gör det möjligt att skapa 2D eller 3D modeller av områden som sedan kan analyseras ytterligare i ArcGIS, AutoCAD, eller andra program. 3D Robotics arbetar nära med DJI och deras produkter kan integreras i alla DJIs drönare. Framtiden för 3D Robotics är just nu oklar.

Till toppen

Drone Deploy

Drone Deploy har kostnadseffektiva verktyg för att processa data så att fjärrpiloter, drönaroperatörer, ingenjörer, företag, myndigheter kan fatta klokare beslut. Deras program fungerar tillsammans med de flesta drönare.

Till toppen

AgEagle Aerial Systems

AgEagle säljer både hårdvaror och mjukvaror för datauppfångning och analysering inom jordbruk. Som tidigare nämnt äger AgEagle det av Parrot grundade företaget SenseFly. De tillverkar program som kan analysera de bilder och filmer som SenseFlys drönare fångar.

Till toppen

Avision UTM

Avison.io är en app som kan användas i USA för att söka tillstånd att flyga i restriktionsområden. Avision.io är godkänd av både FAA och NASA. Avision.io har även en loggbok för att spåra din drönares aktivitet, 3D simulationer, övervakning i realtid, vädernotiser, och funktioner för att planera flygningar. Appen kan användas av både civila och myndigheter.

Till toppen

Drone Harmony

Drone Harmony erbjuder digitala verktyg som harmoniserar drönarflygningar. Det här inkluderar framför allt automatisk planering, en mobilapp, en webbsida, och program för att få meningsfulla insikter från data fångad av drönaren. Allting i Drone Harmony sker harmoniskt och automatiskt, vilket minimerar mänskliga misstag.

Till toppen

Airmap

Airmap är ett sätt att kontrollera drönartrafik. Det tillåter fjärrpiloter och luftfartsauktoriteter att kommunicera. På så sätt kan fjärrpiloter få viktiga meddelanden om exempelvis permanenta eller temporära restriktionszoner, vilka områden som är under ”geofenicing”. Med Airmap kan piloter skicka förfrågningar om att få flyga i restriktionsområden.

Till toppen

PrecisionHawk

PrecisionHawk är ett företag som utnyttjar AI för att välja och analysera drönardata. Just nu har PrecisionHawk två program: PrecisionAnalytics Energy hjälper användare att reducera risker, spara pengar, och öka kundnöjdheten. PrecisionAnalytics Agriculture är ett program som designats för att analysera hur bra grödor mår. Det analyserar tecken på växters välmående, exempelvis stress, växt, och skördemängd.

Till toppen

PixPro

PixPro är ett otroligt effektivt mätningsprogram för drönare. Programmet har bland annat följande funktioner: Detaljerade 3D terräng, fotobehandlingsverktyg, ortocertifierade bilder, GCP workflow, avancerade verktyg för dataexport, Dem histogram, konturgeneratorer, Profilmätning, 2D mätning, och mycket mer. Programmet är prenumerationsbaserat och kostar 100 kronor per månad.

Till toppen

SLANTRANGE

SLANTRANGE har sensorer och analysverktyg för jordbruksuppdrag. De arbetar med att underlätta testning av fröer och att öka bönders skörd. SLANTRANGE arbetar tillsammans med Microsoft, DJI, Syngenta, AgReliant Genetics, BASF, och BAYER.

Till toppen

Maps Made Easy

Som namnet hintar till är Maps Made Easy en webb-app som gör att drönare kan ladda upp deras bilder och sammanfoga dem för att skapa kartor eller 3D modeller. Maps Made Easy är förvånansvärt exakt. Du kan till och med skapa kartor i flera lager av data.

Till toppen

Datumate

Datumate är ett företag inriktat på att erbjuda datalösningar för att samla, analysera, och presentera data för byggprojekt. Företaget har två produkter: DatuBMI är en plattform som mäter byggnadsframsteg och avvikelser från ritningar. Den kan exempelvis användas för att titta på vägar och korsningar.

Till toppen

GeoCue Systems

GeoCue Systems är ytterligare ett företag som erbjuder lösningar för att analysera data, men GeoCue Systems skiljer sig från alla andra program som analyserar drönardata eftersom företaget har verktyg för att analysera LIDAR data, ett mer exakt och effektivt datainsamlingssystem.

Till toppen

Utbildning

Drone Pilot Ground School

Drone Pilot Ground School är en av de bästa drönarskolorna i USA. De har kurser som täcker allt från grunderna om drönare till det som krävs för att få en licens av FAA. Skolan samarbetar nära med FAA och har tränat mer än 30 000 fjärrpiloter hittills. Deras kurser kostar kring 3 000 Kr för en deltagare, men ju fler som läser kursen tillsammans desto bättre pris får man. Utöver att träna fjärrpiloter ger de även tips på hur man driver en drönarservice och tipsar om arbetsmöjligheter.

Till toppen

Pilot Institute

Pilot Institute erbjuder kurser får både bemannade och obemannade luftfarkoster. De har generella drönarkurser, kurser om flygsäkerhet med drönare, och kurser kopplade till specifika drönare (DJI Mavic 2, DJI Air 2S, DJI Mini 2, och Parrot Anafi). Som Drone Pilot Ground School, har Pilot Institute också information om företagande med drönare. Dessutom har de program som lär ut hur man flyger och filmar med FPV drönare.

Till toppen

DART Drones

DART Drones har över 40 träningscentrum, flera drönarinstruktörer, och ett flertal olika kurser för såväl nybörjare som professionella drönarpiloter. De blev kända när företaget var med i det Amerikanska Tv-programmet SharkTank.

Till toppen

Drone U

Drone U är både en drönarskola och en drönarcommunity. Deras kurser är prenumerationsbaserade och man får tillgång till alla kurser för cirka 450 Kr per månad. Utöver kurserna är Drone U dessutom en plats där drönarentusiaster kan dela idéer och inspirera andra att använda drönare på kreativa sätt. Om man inte har råd med kurserna har Drone U massor av gratis information på deras hemsida och YouTube kanal.

Till toppen

Drone Launch Academy

Drone Launch Academy är en annan superb drönarskola som lär ut allt från grunderna om drönare till drönarfotografering, inspektion, och marknadsföring med drönare. Även Drone Launch Academy ger ut tips för drönarföretag.

Till toppen

Leverantörer

NVIDIA

NVIDIA tillverkar drönardelar och mjukvaror för att automatisera drönares arbete. De teknologier som NVIDIA har skapat finns i flera vanliga drönare, exempelvis DJI drönare och Skydio drönare.

Till toppen

InvenSense TDK

InvenSense har bidragit till många av de maskiner vi använder i dag. I drönare har InvenSense bidragit med system som kan spåra rörelse, kompass, gyroskop, teknologi för att undvika hinder, stabilisering för bilder, och flygkontroll.

Till toppen

IXYS Corp

IXYS Corp tillverkar mikrochip, halvledare, transistorer, och andra elektroniska delar för drönare. Företaget köpte Samsungs mikrokontroller division. IXYS Corp är numera en del av företaget Littlefuse.

Till toppen

MicroPilot

MicroPilot tillverkar autopilotsystem specifikt för UAVs. De säljer system som gör det möjligt för drönare att hålla en viss höjd, navigera med GPS, lyfta och landa vertikalt (VTOL), arbeta autonomt, kontrollera hastighet, och manövrera.

Till toppen

TransDigm Group

TransDigm group är ett företag som tillverkar drönardelar, bland annat batterier och laddare och många andra delar som används i såväl drönare som bemannade luftfarkoster.

Till toppen

Tjänster

Zipline

Zipline är en Amerikansk drönartillverkare som har specialiserat sig på att tillverka drönare för att leverera gods. Drönartillverkaren har varit en viktig partner när livsviktiga mediciner har levererats till svårtillgängliga delar av Rawanda, Ghana, Nigeria, Filippinerna, och delar av USA. I och med COVID-19 pandemin blev dessa typer av leveranser ännu vanligare eftersom man ville undvika leveranser i person. Ziplines drönare är bevingade, vilket gör dem optimala för att leverera gods över långa avstånd, men eftersom de behöver en landningsbana kräver de fortfarande andra typer av infrastruktur för att transportera godsen till landningsbanorna.

Till toppen

Raptor Maps

Raptor Maps är experter på att inspektera tak och solpaneler med drönare. De erbjuder även program för att analysera olika typer av data vid inspektionerna. Raptor Maps kan inspektera solpaneler, hitta problemområden, och ge en detaljerad rapport. De kan även hjälpa till vid planering av takbyggen.

Till toppen

Bentley Systems

Bentley Systems erbjuder de senaste teknologierna för att fånga in och bearbeta drönardata. Oavsett om du vill undersöka ett litet eller stort område, analysera en konstruktion, undersöka en bro, utföra hydrologiska mätningar, eller andra uppgifter så har Bentley Systems en lösning för dig.

Till toppen

AeroDyne

Enligt marknadsundersöknigar är AeroDyne den bästa leverantören av drönaranalyssystem för företag och myndigheter. AeroDyne planerar att expandera till drönarleveranser snart.

Till toppen

Terra Drone

Terra Drone är ett japanskt företag som erbjuder drönarlösningar för fältundersökningar, kartläggning, inspektion, samt dataanalysering. De rankas som nummer två bakom AeroDyne i markdsundersöknigar om de bästa leverantörerna av drönaranalyssystem för företag och myndigheter.

Till toppen

Forum

Mavic Pilots – DJI Drone Forum

Mavic Pilots är ett drönarforum för ägare av drönare i DJIs Mavic-serie. Här kan du ställa frågor till andra Mavic-ägare eller till kunnig personal på DJI. På Mavic Pilots kan du kan också dela din kunskap och lära dig från andra.

Till toppen

DroneFlyers

DroneFlyers har all möjlig information som är relevant för fjärrpiloter och drönaroperatörer. Hemsidan Drone Life är en del av Drone Flyers. Andra hemsidor som är delar av DroneFlyers är DroneRacingLife och JOBFORDRONES. DroneFlyers har även en YouTubekanal och ett forum där drönarägare kan chatta med varandra.

Till toppen

NODE (Network For Drone Enthusiasts)

NODE är ett forum som startades av DJI. I NODE kan drönarägare påverka drönarlagar genom att dela med sig av deras värdefulla kunskaper.

Till toppen

UAV Coach Community

UAV Coach är en av de bästa websidorna för drönarintresserade. De har mängder av artiklar om allt som rör drönare. Alan Perlman, grundaren av Drone Pilot Ground School insåg att det fanns ett behov av en community av drönarexperter och entusiaster som kan dela idéer med varandra. Därför startade han UAV Coach Community, en del av UAV Coach som uppfyller just det syftet.

Till toppen

sUAS Commercial Mapping Pilots

sUAS Commercial Mapping Pilots är en Facebookgrupp som samlar fjärrpiloter som arbetar med till exempel fältundersökningar och kartläggning, eller de som vill börja arbeta med det. sUAS Commercial Mapping Pilots är grundat år 2016 och har sedan dess växt till en av de största forumen för professionella drönarpiloter.

Till toppen

Finansiering

Drone Fund

Drone Fund ser den ljusa framtiden som drönare har. Därför ger Drone Fund finansiellt stöd för att utveckla drönarteknologi. Drone Fund ger även strategiskt stöd och administrativt stöd och bidrar till utformningen av drönarregler.

Till toppen

SkyFund

SkyFund är ett företag som finansierar drönarprojekt.Tillsammans med DJI och Accel delar SkyFund ut kapital till entreprenörer som använder drönare eller autonom teknologi i deras företag.

Till toppen

Starburst

Starburst erbjuder träning och mentorskap inom strategi, affärsutveckling, och finansiering av drönar-startups. De ger drönarföretag vad som krävs för att lyckas.

Till toppen

Genius NY

Genius NY är en startup accelererare som finansierar startups som håller på med UAVs, IoT, robbotar, och big data. Empire State Development och CenterState CEO finansierades av dem. Genius NY håller dessutom tävlingar där fem vinnare väljs ut. Varje vinnare får 30 miljoner kronor och annat som hjälper dem att realisera sina idéer.

Till toppen

Marknader

DroneBase

DroneBase erbjuder tjänster inom luftfotografering och analysering med drönare, men DroneBase är också en plattform där kvalificerade drönarpiloter kan registrera sig. Klient i behov av en fjärrpilot kan skicka ut en förfrågan och bli tilldelad en passande pilot av DroneBase.

Till toppen

DroneUP

DroneUP är en av de största leverantörerna av drönarlösningar. De har även en plattform där kunder kan hitta drönarpiloter till jobb inom jordbruk, säkerhet, och många andra områden.

Till toppen

Konferenser

InterDrone

InterDrone, eller The International Drone Conference and Exposition, är en av de största drönarkonferenserna i världen. De organiserar bland annat webinarer, intervjuer, och årliga konferenser och paneldiskussioner om drönares applikationer i den kommersiella sektorn.

Till toppen

Commercial UAV Expo Americas

Commercial UAV Expo Americas för samman experter på drönare för att diskutera hur man kan använda drönare i industrier som konstruktion, hälsa, säkerhet, fältundersökningar samt kartläggning, skogsbruk, jordbruk, brytning av mineraler, och leveranser. Människor från hela världen samlas genom deras konferenser.

Till toppen

Energy Drone & Robtics Coalition

Energy Drone & Robotics Coalition håller konferenser i person och online för att diskutera applikationsområden för UAVs och robotar i energisektorn. Man kan också prenumerera på deras nyhetsbrev och få uppdateringar om event, teman, och deltagare.

Till toppen

Mer information

Här kan du läsa mer om Avesify.

Kontakta Avesify

Tveka inte att kontakta oss på info@avesify.se eller +46 732 422 865. Du kan även nå oss på våra sociala kanaler: InstagramFacebookSnapchatYouTube, Twitter och TikTok.