Avesify

Avesify dörnarfoto
Avesify drönarfoto

Om Avesify

Vårt namn förklarar bäst vår filosofi. Namnet ”Avesify” består av det latinska substantivet ”Aves” som betyder fåglar och den engelska suffixen ”-ify” som gör att adjektiv och substantiv till verb med betydelsen ”att bil, eller att få någon eller något att bli någonting”. Sammantaget får de betydelsen ”att omvandlas till en fågel” eller ”att bli luftburen”.

Samhället står inför en stor förbättring, ett skifte från marken till skyn. Drönare har ökat enormt, både i antal och i kapacitet, och det fortsätter att gå uppåt. Denna nya teknik medför otroliga möjligheter till förbättring inom alla delar av samhället, från det civila till det kommersiella.

För att följa med när världen lyfter behöver företag, myndigheter och privatpersoner ”tar klivet ut ur boet” och optimerar för dessa innovationer. Annars fastnar de på marken, bokstavligt liksom bildligt. Avesifys mål är att hjälpa våra kunder i detta. Avesify formar omställningen till skyn genom att tillhandahålla moderna drönartjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Boka en drönarflygning med Avesify i dag.

Avesify drönarflygning i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Drönarens användningsområden

Drönare är ett av de senaste framstegen inom luftfartssektorn. En drönare, eller en UAV (Unmanned Aerial Vehicle) som det brukar heta inom drönarsektorn, är en obemannad luftburen farkost som kan variera i både storlek, form och funktion. Drönare har många användningsområden, till exempel kan man använda dem inom jordbruket eller sjukvården.

Drönaranvändning i dag

I dag är det främst privatpersoner som använder drönare för rekreationella syften, till exempel för att fota och filma. Inom militären runtom i världen använder man även stora UAV:s när man inte vill utsätta piloter för risk. Men det finns många tillverkare av drönare som fokuserar på andra användningsområden som kommer att bli vanligare i framtiden.

Avesify flyger drönare under natten vid Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad, Stockholm

Drönaranvändning i framtiden

Det pågår flera drönarprojekt inom drönarbranschen, till exempel utvecklingen av U-space. I framtiden kommer användningsområden för UAV:s att sträcka sig över hela samhället. Mindre drönare kommer till exempel leverera varor hem till dig och större varianter kommer ta dig till jobbet. Brandkåren kommer att använda drönare för att släcka bränder. Polisen kommer att använda dem för spaning, brottsbekämpning och i brottsavskräckande och förebyggande syften. Inom räddningstjänsten finns det otroligt stora möjligheter för drönare att göra nytta. Exempelvis kan man använda dem för effektiv lokalisering i tuff terräng och för att rädda dig när du är i nöd.

Skadedjursbekämpning med drönare kan underlätta livsmedelsproduktionen.  Med hjälp av UAV:s kan man förenkla åtkomsten till exempelvis tak, dammar, elledningar, oljeplattformar, och andra objekt som är svåra och farliga för människor att inspektera. Inom snar framtid är UAV:s en ovärderlig tillgång för otaliga branscher inom näringslivet och den offentliga sektorn. Drönare hjälper till när vi vill se världen från nya perspektiv.

Inom drönarbranschen talar man ofta om UAS (Unmanned Aerial System), vilket inkluderar drönaren men även fjärrkontroll eller manövreringssystem samt alla andra mjukvaror och hårdvaror som man behöver för att drönaren ska fungera och kunna utföra sitt uppdrag.

Drönare blir bara fler och fler, och drönarbranschen växer med raketfart, eller rättare sagt drönarfart, många UAV:s kan nämligen flyga minst lika snabbt eller snabbare än din bil.

Nya drönarregler

De nya drönarreglerna började gälla 2021 för att säkerställa flygsäkerheten. Fjärrpiloten måste ha ett drönarkort, ett körkort för att flyga drönare, och en drönare ska ha en drönaroperatör. Operatören kan vara en person (18 år gammal) eller ett företag som registreras hos transportstyrelsen. Vid registreringen får man ett ID-nummer som ska sitta på drönaren. Drönaren är också programmerad med ID-nummret, så att man kan avläsa på distans vem som är operatör för drönaren.

Drönare som säljs i EU ska vara CE-märkta, vilket garanterar produktsäkerheten. De ska även vara C-klassade, en certifiering som visar att drönaren uppfyller vissa tekniska krav. Som tidigare gäller: flyg ej över 120 meter, flyg ej utom synhåll, flyg inte på ett sätt som utgör en risk för andra. Avesify erbjuder drönartjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Vi hjälper dig eller din organisation att hantera drönare i enlighet med det nya regelverket. På sidan mer info kan du läsa mer om de nya drönarreglerna.

Mer information

Här kan du läsa mer om Avesifys tjänster.

Tveka inte att kontakta oss. Du kan även nå oss på våra sociala kanaler: Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, Twitter och TikTok.