Användningsområden för drönare

Användning drönare jordbruk
Användning drönare jordbruk

Drönares användningsområden

Det finns många olika användningsområden för drönare och många branscher som kan dra nytta av drönare. Fördelarna med att använda drönar är att dem underlättar, effektiviserar, och minskar risker för människor som utför riskfyllda arbeten.

Innehållsförteckning

 1. Filmning och fotografering
 2. Fotografering och filmning för mäklare och arkitekter
 3. Kartläggning och utforskning
 4. Inspektion
 5. Jordbruk
 6. Skogsbruk
 7. Besprutning
 8. Övervakning av grödor med obemannad luftburen farkost
 9. Multispektrala kameror, värmekameror, och NIR kameror
 10. Tak- och solpanelsinspektion
 11. Livräddning
 12. Polisen
 13. Brandkåren
 14. Sjukvården
 15. Krishantering
 16. Naturkatastrofer
 17. Humanitära insatser med obemannad luftburen farkost
 18. Drönarleverans
 19. Racing

Filmning och fotografering

Ett av drönares största civila användningsområden är filmning och fotografering. Många tillverkare av drönare fokuserar på just denna typ av drönare. Kamerorna som är utrustade på UAV:s är lika traditionella kameror. Skillnaden är att de kan filma var som helst mellan himmel och jord eftersom de kan flyga: man kan fotografera från hundra meters höjd eller filma medan man flyger i hundra kilometer i timmen. En obemannad luftburen farkost kan alltså filma och fotografera subjekt på oändligt många sätt, och därför ger de drönarfotografer frihet att skapa kompositioner som är omöjliga att skapa med vanliga kameror. Därför använder både amatör- och yrkesfilmskapare UAV:s. Man måsta alltid följa reglerna för flygsäkerhet och integritet när man filmar med drönare.

Dessutom kräver fotografering med en obemannad luftburen farkost mycket mindre logistik än traditionell flygfotografering: Endast en fjärrpilot. Drönare sänker även kostnaderna för filmning och fotografering från luften eftersom de ersätter flygplan och helikoptrar med piloter. Sammanfattningsvis har drönare revolutionerat film- och fotograferingsindustrin.

Inom filmning och fotografering har det växt fram företag, som tillexempel DroneBase, där man kan få hjälp att fotografera och flyga med drönare.

DroneBase

DroneBase erbjuder tjänster inom luftfotografering och analysering med drönare, men DroneBase är också en plattform där kvalificerade drönarpiloter kan registrera sig. Klient i behov av en fjärrpilot kan skicka ut en förfrågan och bli tilldelad en passande pilot av DroneBase.

Till toppen

Fotografering och filmning för mäklare och arkitekter

Att utnyttja drönarteknologi för att sälja fastigheter är ett smart drag eftersom drönare kan fånga fastigheter från nya vinklar. Därmed är drönare framtidens säljknep.

Filmer, foton och 3d material ger potentiella köpare en attraktiv, spännande bild över fastigheten och omgivningen. Därför flyger mäklare som använder drönare förbi konkurrenterna.

Arkitekter kan också ha stor nytta av drönarteknologi. Tidigare använde man satellitbilder med låg skärpa och exakthet för planering av byggen. En obemannad luftburen farkost fångar platsens alla vinklar med hög skärpa och exakthet, till skillnad från satellitbilder, så att planeringen går smidigare och slutresultatet blir bättre.

Till toppen

Kartläggning och utforskning

Innan drönarteknologins ankomst förlitade sig myndigheter och organisationer, inom exempelvis telekommunikation, teknologi, avfallshantering, försäkring, jordbruk, konstruktion, kartläggning och gruvdrift, på dyr och ineffektiv fotografering med flygplan för kartläggningsuppdrag.

I dag är drönare det överlägsna verktyget för att samla högkvalitativ data från luften effektivt och snabbt. Dessutom kan en obemannad luftburen farkost skapa kartor och rundturer i 360 grader live.

Till toppen

Drönare kan användas för inspektion.
Drönare kan användas för inspektion.

Inspektion

Underhållning är inte drönares enda användningsområde, de kan även filma och fotografera för andra syften, exempelvis att inspektera egendomar och infrastruktur. Med drönare inspekterar man snabbt, enkelt, effektivt, och från alla vinklar.

Att inspektera infrastruktur kan vara dyrt och farligt. Men med en obemannad luftburen farkost kan inspektionsteam stanna på marken och utföra inspektioner från drönarens kontrollenhet. Dessutom kan man med hjälp av en obemannad luftburen farkost automatisera inspektioner och skapa digitala databaser som alltid är tillgängliga.

Till toppen

drönare kan användas i jordbruket
drönare kan användas i jordbruket

Jordbruk

Jordbruksindustrin har många utmaningar: bland annat oförutsägbart väder, skadedjur, bevattningsproblem och växtsjukdomar. Dessutom kan konventionella jordbrukslösningar vara komplicerade, tidskrävande, och kräva mycket arbetskraft.

Med en obemannad luftburen farkost får du när som helst stenkoll på dina grödor så att kan sköta om dem på bästa möjliga sätt. Drönare kan ha sensorer som gör det möjligt för dig att se dina grödor med andra ögon. Vissa drönare kan dessutom sköta besprutningen åt dig så att du kan odla smartare och mer effektivt. Jordbruksföretag som vill använda drönare i sin verksamhet kan ha nytta av tjänster från företag som till exempel DroneUp.

DroneUP

DroneUP är en av de största leverantörerna av drönarlösningar. De har även en plattform där kunder kan hitta drönarpiloter till jobb inom jordbruk, säkerhet, och många andra områden.

Till toppen

Skogsbruk

Användningsområden för drönare inom skogsindustrin inkluderar bland annat att använda dem för att inspektera skogen och skaffa information för planering. Drönare är också användbara vid skadekontroller, röjningar, och planteringar. Du kan läsa mer om drönare och skogsbruk här.

Till toppen

Besprutning

Besprutning är ett dyrt och farligt jobb. Att flyga lågt över marken kräver ett dyrt plan. Till skillnad från flyg, kan drönare med spraysystem sänka kostnaderna och öka besprutningens effektivitet. Drönare kan också flyga betydligt närmare växterna och fånga data om deras hälsa, till skillnad från ett flygplan. Det är också ett mycket säkrare och mer etiskt alternativ än att bespruta för hand.

Till toppen

Övervakning av grödor med obemannad luftburen farkost

Att se över grödor från marken eller med helikoptrar blir snabbt dyrt och ger sällan det resultat du vill ha. I stället kan du ha flera drönare i luften samtidigt för att se över grödorna billigare och bättre.

Till toppen

Multispektrala kameror, värmekameror, och NIR kameror

En multispektral bild fångar data inom specifika våglängdsintervall på det elektromagnetiska spektrumet. Man kan separera våglängderna med filter eller instrument som känner av våglängder, inklusive frekvenser som är osynliga för ögat exempelvis infrarött och ultra-violett. Multispektrala bilder kan ge värdefull information som människor annars inte kan se.

Till toppen

Tak- och solpanelsinspektion

I takt med att priset på solenergi sjunker installerar allt fler företag och hushåll solpaneler vilket betyder att det genererar mer grön energi. Eftersom solpaneler sitter utomhus och utsätts för slitage av vädret kan de bli mindre effektiva, behöva repareras eller ersättas vilket kan vara svårt. Men drönare kan enkelt flyga över solpaneler, fånga in data, och hitta problem utan att någon behöver göra jobbet manuellt.

En inspektion kan gå till så här: En obemannad luftburen farkost utrustad med en värmekamera flygs över solpanelerna, automatiskt eller radiostyrt beroende på inspektionens karaktär. Efteråt skickar drönaren data till piloten som lägger märke till eventuella problem. Därefter kan man bestämma exakt vad som behöver åtgärdas utifrån drönarens data. Genom att använda en obemannad luftburen farkost kan solpaneler inspekteras oftare så att problem kan hittas tidigare. Det är billigare att använda drönare jämfört med att inspektera manuellt. Datakvaliteten är bra eftersom drönare kan flyga nära panelerna och hitta exakt var problemen ligger.

Till toppen

Raptor Maps

Raptor Maps är experter på att inspektera tak och solpaneler med drönare. De erbjuder även program för att analysera olika typer av data vid inspektionerna. Raptor Maps kan inspektera solpaneler, hitta problemområden, och ge en detaljerad rapport. De kan även hjälpa till vid planering av takbyggen.

Till toppen

Livräddning

Inom livräddningsuppdrag finns många användningsområden för drönare, som brandbekämpning eller SAR-uppdrag (search and rescue uppdrag). De är ofta farliga och tidskrävande när varje sekund räknas. Som tur är gör ny drönarteknologi att livräddningsarbeta kan ske snabbare, effektivare, och mer exakt. Med högteknologiska värmekameror kan man hitta människor även i tät vegetation. En obemannad luftburen farkost kan söka av stora områden snabbt. När man använder drönare vid brandbekämpning får man mer access till farliga områden så att brandmän kan planera sitt arbete och se igenom rök. Genom att ta bilder från luften och skapa 3D kartor av land och vattenmassor kan man snabbt få en överblick av ett katastrofområde.

Till toppen

Polisen

Polisens användningsområden för drönare är många. De är ovärderliga för att spana efter potentiella hot. De kan patrullera områden, hålla mål i sikte vid polisjakter, eller för att snabbt få ett par ögon på platts när någon larmat. Drönarutrustade polisstyrkor har många övertag över polisstyrkor som enbart förlitar sig på deras poliser och helikoptrar. UAV:s är snabbare än människor, mindre och tystare än helikoptrar, och kan dessutom ha oändligt många olika sensorer och kameror som underlättar uppdrag. Till exempel kan man fästa en värmekamera på drönaren för att leta efter mål. Kanske är den största fördelen att poliser inte behöver utsättas för onödiga risker om de kontrollerar drönare på avstånd i stället för att själva befinna sig på platts. Du finner mer information polisens drönararbete här.

Till toppen

Brandkåren

UAV:s kan hjälpa till vid brandbekämpning. Det finns bränder av många slag: skogsbränder, bostadshusbränder, bränder i fordon, och industriella bränder är bara några exempel. Varje situation är unik och man behöver hantera dem på olika sätt. Men, det alla eldsvådor har gemensamt är deras destruktionsförmåga och förödelsen de lägger över egendomar, natur, och människor. Brandkåren sätter sig själva i lågornas väg för att rädda andra. En obemannad luftburen farkost kan ta sig dit det är för farligt för människor att vara och kan därför skaffa underlag för att brandkåren ska förstå situationen och fatta rätt livsavgörande beslut. Du kan läsa mer om brandkårens drönararbete här.

Till toppen

Sjukvården

Det finns flera användningsområden för drönare i många medicinska nödfall. När ett hjärta stannar behövs det en hjärtstartare för att få igång det igen. Dock är det inte säkert att man har tillgång till hjärtstartare när de behövs. Om olyckan kommer när man är ute i skogen, vandrar på fjället, eller bor på en svårtillgänglig platts kan en obemannad luftburen farkost transportera hjärtstartare och annan nödutrustning till en snabbare än en ambulans eller ett räddningsteam hinner dit. Här är en länk till Sveriges radios inslag om drönare i sjukvården. Om du vill läsa mer användningsområden för drönare kan du läsa om Västra Götalands drönarprojekt med hjärtstartare.

Till toppen

Krishantering

För att rädda liv i krissituationer krävs rätt information, och informationen måste komma snabbt eftersom varje minut räknas. Har det, till exempel, skett ett utsläpp av radioaktiva ämnen så kan en obemannad luftburen farkost skickas in för att mäta strålningshalten. UAV:s kan vara till hjälp på många sätt i krissituationer, de kan bland annat skapa digitala kopior av olycksplatser som är användbara för planering av insatser. Här är en länk till Sveriges radios inslag om drönares användning för krishantering.

Till toppen

Naturkatastrofer

Jordbävningar, orkaner, extremt regn, torka, och tsunamis: Naturens krafter kan vara förödande. Att bedöma läget, hitta utsatta, skicka ut information när vanliga kommunikationsvägar är ur funktion, och sända mat och hjälpmedel, är uppgifter som passar drönare.

Till toppen

Humanitära insatser med obemannad luftburen farkost

Drönare kan även användas vid icke-akuta humanitära situationer, exempelvis för att transportera nödvändigheter till krigsdrabbade områden eller medicin till avlägsna fattiga byar. Ett av flera användningsområden för drönare som Unicef har hittat är att använda dem för att nå ut till folk som behöver hjälp. Du kan läsa om Unicefs arbete här.

Till toppen

Drönarleverans

Att leverera saker snabbt och till svårtillgängliga platser är ofta svårt. Men, med drönare blir det enklare. Därför är leveranser en drönartjänst som blir allt vanligare. Du han läsa om ett företag som erbjuder drönarleveranser nedan.

Till toppen

Zipline

Zipline är en Amerikansk drönartillverkare som har specialiserat sig på att tillverka drönare för att leverera gods. Drönartillverkaren har varit en viktig partner när livsviktiga mediciner har levererats till svårtillgängliga delar av Rawanda, Ghana, Nigeria, Filippinerna, och delar av USA. I och med COVID-19 pandemin blev dessa typer av leveranser ännu vanligare eftersom man ville undvika leveranser i person. Ziplines drönare är bevingade, vilket gör dem optimala för att leverera gods över långa avstånd, men eftersom de behöver en landningsbana kräver de fortfarande andra typer av infrastruktur för att transportera godsen till landningsbanorna.

Till toppen

Racing

Många använder också drönare för nöjes skull. Det är vanligt med tävlingar där drönarpiloter försöker ta sig igenom en ”hinderbana” med in drönare så snabbt som möjligt. Drönare som används för racing är ofta specialbyggda för att vara snabba och rörliga. Man kan tävla med drönare i olika ”ligor” och organisationer som arrangerar tävlingar, du kan läsa om några av dem nedan.

Till toppen

The Drone Racing League

I The Drone Racing League kan skickliga drönarpiloter I USA tävla om att manövrera drönare genom hinderbanor så snabbt som möjligt. Till skillnad från andra tävlingar där deltagarna bygger sina egna drönare tävlar alla i The Drone Racing League med likadana drönare i DRL. Vinnare kan tjäna tusentals kronor och racen sänds på stora TV-kanaler som ESPN, Sky Sports, och NBC.

Till toppen

Multi GP

Multi GP är en annan organisation som organiserar drönarrace i USA, men Multi GP har även tävlingar i Sydafrika, Asien, och Australien. Organisationen gör det möjligt för drönarpiloter att organisera egna drönarrace lokalt. Dessutom hålls ett stort ”huvud race” årligen. Multi GP är mer tillgängligt än The Drone Racing League.

Till toppen

DR1 Racing

DR1 Racing organiserar drönarrace och visar dem på stora sportkanaler. Till skillnad från The Drone Racing League får fjärrpiloter i DR1 Racing bygga sina egna drönare. Ju bättre du bygger ju större chans att du vinner. Här kombineras ingenjörskonst med flygskicklighet.

Till toppen

IUDRO (International University Drone Racing Organization)

IUDRO organiserar drönartävlingar mellan olika universitet på samma sätt som universitet kan tävla i exempelvis fotboll eller basket. Universiteten blir till mötesplatser där entusiastiska fjärrpiloter kan bilda lag, träna tillsammans, och registrera sig i IUDRO för att tävla mot lag från andra universitet, både lokalt och internationellt.

Till toppen

Mer information

Här kan du läsa mer om Avesify eller om utvecklingen av U-space. Du kan även boka drönarflygningar med Avesify. Du finner mer allmän information på sidan mer info.

Kontakta Avesify

Tveka inte att kontakta oss på info@avesify.se eller +46 732 422 865. Du kan även nå oss på våra sociala kanaler: InstagramFacebookSnapchatYouTube, Twitter och TikTok.